Tiệm cầm đồ sẽ kiểm tra xe và tính hợp lệ của hồ sơ và Thỏa thuận khoản vay và lãi suất

Tiệm cầm đồ sẽ kiểm tra xe và tính hợp lệ của hồ sơ và Thỏa thuận khoản vay và lãi suất

Ngày đăng: 26/05/2023 03:57 PM

    Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và xác định giá trị xe máy, thường sẽ có biên bản định giá tài sản, phía tiệm cầm đồ và bạn sẽ đi đến những thỏa thuận về khoản vay phù hợp, thời hạn vay, thời hạn trả gốc, mức lãi suất hàng tháng.

    Bên cạnh đó, tiệm cầm đồ còn có trách nhiệm thông tin đến bạn những vấn đề liên quan đến quy định về phí phạt quá hạn, thủ tục thanh lý tài sản nếu như bạn không trả lãi hoặc không trả gốc đúng hạn.

    Nếu bạn đã hiểu và đồng ý về những thỏa thuận khoản vay, lãi suất, quy định phí phạt….mà tiệm cầm đồ nêu ra, nhân viên cầm đồ sẽ tiến hành lập hợp đồng cầm cố. Trong hợp đồng sẽ nêu rõ số tiền vay, lãi suất thanh toán hàng hàng, phí phạt khi trễ đóng lãi, thanh lý tài sản khi nợ quá hạn…

    Chia sẻ: