Giao tài sản và lưu kho bảo quản

Giao tài sản và lưu kho bảo quản

Ngày đăng: 26/05/2023 03:57 PM

    Sau khi hoàn tất hồ sơ và thủ tục cầm xe máy, nhân viên cầm đồ sẽ niêm phong tài sản của bạn trước sự có mặt của 2 bên cùng chữ ký kèm theo, sau đó lưu kho cất giữ bảo quản. Đơn vị nhận cầm đồ sẽ có trách nhiệm bảo quản nguyên vẹn và an toàn cho chiếc xe của bạn trong thời gian cầm cố.

    Chia sẻ: